Good At Trong Tiếng Anh: Cấu Trúc Và Bài Tập

Good At Trong Tiếng Anh: Cấu Trúc Và Bài Tập

Hôm nay Riviewer đến đấy với sứ mệnh mang đến cho các bạn một cụm từ vô cùng quen thuộc và thông dụng: Good at. Good at là gì? Good at có cấu trúc như thế nào? Good at khác gì với Good in nhỉ? Hãy cùng giải đáp những thắc mắc nhé!

1. Tổng quan và ý nghĩa

Cấu Trúc Good At Trong Tiếng Anh

Good at là một cấu trúc được sử dụng khi muốn nói chúng ta giỏi, tốt trong lĩnh vực hay trong việc gì đó.

 • She’s very good at geography. (Cô ấy rất giỏi địa lý.)
 • She was good at drawing. (Cô ấy vẽ rất giỏi.)

2. Cấu trúc good at và cách dùng

Good at có hai công thức cơ bản và thông dụng nhất

Noun/ Noun Phrase

Cấu trúc trên được sử dụng để nói ai đó giỏi hay tốt trong lĩnh vực nào.

S + be/ linking verb + good at + Noun/ Noun Phrase

 • His brother is very good at design. (Em trai anh ấy rất giỏi về thiết kế.)
 • Ann is good at math. I always ask her difficult math problems. (Ann rất giỏi toán. Tôi luôn hỏi cô ấy những bài toán khó.) 

Gerund

Cấu trúc trên được sử dụng để nói ai đó giỏi hay tốt khi làm hay thực hiện hành động nào đó.

S + be/ linking verb + good at + V_ing/ Gerund

 • Linda is good at dancing. (Linda nhảy rất giỏi.)
 • I think I’m good at singing. (Tớ nghĩ tớ hát rất hay.)

3. Cấu trúc Good at và Good in

Good at

Thường dùng khi nói về ai giỏi về một hoạt động, lĩnh vực nào đó.

 • She’s good at product design. (Cô ấy giỏi thiết kế sản phẩm.)
 • She’s  good at speaking English. (Cô ấy nói tiếng Anh rất giỏi.)

Good in

Thường dùng khi nói về ai giỏi về một môn học nào đó. Ta cũng có thể dùng good at ở trường hợp này. Tuy nhiên khi đánh giá hay xếp hạng, ta dùng thường dùng good in.

 • Anna is good at/in Math. (Anna rất giỏi toán.)

4. Bài tập

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

1. My kid is ______ drawing pictures.

 1. good at
 2. good in
 3. good

2. Are you good at ______ football?

 1. play
 2. playing
 3. played

3. Don’t worry. I’m good in ______.

 1. Maths
 2. doing Maths
 3. study Maths

4. I know I’m ______ solving crossword puzzles.

 1. good at
 2. good in
 3. good

5. Many students in this school are good at ______ English.

 1. speak
 2. speake
 3. spoking

Đáp án

 1. A
 2. B
 3. A
 4. A
 5. C

Good at là một trong những cấu trúc luôn luôn xuất hiện trong các kỳ thi hay các bài kiểm tra học thuật của học sinh, sinh viên. Riviewer tin chắc rằng sau bài viết này, các bạn đã hiểu và có thể vận dụng nhuần nhuyễn cấu trúc trên vào đời sống và giao tiếp thông dụng rồi đấy.

Chúng tôi rất vui khi nhận được đánh giá của bạn

Viết Đánh Giá

RiViewer
Logo
Enable registration in settings - general
So Sánh Sản Phẩm
 • Total (0)
So Sánh
0