Cấu Trúc Let Trong Tiếng Anh: Lý Thuyết Và Bài Tập

Cấu Trúc Let Trong Tiếng Anh

Trong giao tiếp và văn nói, “Let” thường được sử dụng khi muốn rủ rê người khác làm đi đâu, hay làm gì đó. Cấu trúc let rất đa dạng với nhiều biến thể. Liệu các bạn có thực sự hiểu và sử dụng chúng đúng nhất. Cùng Riviewer tìm hiểu về cấu trúc let trong bài viết dưới đây nhé!

Cấu Trúc Let Trong Tiếng Anh

1. Cấu trúc Let trong tiếng anh

“Let” có nghĩa là cho phép.

Chúng ta sử dụng cấu trúc let để nói về việc cho phép ai hoặc được phép làm gì đó.

Cấu trúc: Let + Object + Verb (infinitive)

Trong đó cấu trúc trên, “let” có thể là động từ chính và được chia theo ngôi của chủ ngữ. Theo sau “Let” là một tân ngữ (Object) và một động từ thể nguyên thể không “to” (Verb-infinitive).

Ví dụ:

 • Don’t let it worry you.

(Đừng để điều đó khiến bạn lo lắng.)

 • Let me tell you about my story.

(Hãy để tôi kể  bạn nghe về câu chuyện của tôi)

 • He let me look at the photos.

(Anh ấy cho phép tôi xem những tấm ảnh)

Một số cấu trúc let thông dụng:

 • Let alone…:  nói gì đến…, huống hồ là… (nhấn mạnh không làm việc gì)
 • Let one’s hair down: thoải mái và thư giãn đi
 • Let … go: giải tán
 • Let someone off the hook/ let someone off: ngụy biện, giải thích
 • Don’t let it get you down: đừng tự đổ lỗi hay trách móc bản thân
 • Let off steam: thoát khỏi sự buồn chán

2. Cấu trúc Lets

Từ “lets” được sử dụng khi chủ ngữ của câu là ngôi thứ ba số ít (he, she, it) ở thì hiện tại đơn (Present Tenses).

Ví dụ:

 • She always lets me use her laptop.

(Cô ấy luôn cho phép tôi sử dụng máy tính của cô ấy.)

 • He lets me know the story about Anna and Jane.

(Anh ấy cho tôi biết câu chuyện giữa Anna và Jane.)

 • Mr. Siro lets me listen his music

(Mr. Siro let me listen to his music)

3. Cấu trúc Let’s 

Cấu trúc lets: đưa ra một đề xuất, lời đề nghị nào đó, hoặc xin phép làm một điều gì đó. Let’s là hình thức ngắn gọn của “Let us”, thường được dùng trong tiếng Anh giao tiếp. Cấu trúc này mang ý nghĩa kêu gọi một nhóm người “hãy” cùng làm điều gì đó

Cấu trúc: Let’s + do something

Ví dụ:

 • Let’s help each other

(Hãy giúp đỡ lẫn nhau)

 • We’re all ready. Let’s go.

(Tất cả chúng ta đã sẵn sàng. Lên đường thôi!)

 • Let’s move these bicycles out of your way.

(Để tôi chuyển những cuốn chiếc xe đạp ra khỏi đường đi)

Khi sử dụng Let us với nghĩa là xin phép được làm điều gì đó thì không được viết tắt. Điều này thể hiện sự tôn trọng cũng như thành ý của bạn.

Ví dụ:

 •  Let us help them

(Hãy để tôi giúp họ)

 • Let us come in. It’s very hot

(Hãy để chúng tôi vào. Ngoài này nóng lắm)

 • Let us rest. We are very tired

(Hãy để chúng tôi nghỉ ngơi. Chúng tôi rất mệt)

cấu trúc let

Ngoài ra, Let’s còn sử dụng trong câu đề nghị

Ví dụ:

 • Let’s go playing this weekend

(Đi chơi cuối tuần này đi)

 • Let’s try once more

(Thử lại lần nữa xem)

Có 2 hình thức phủ định của Let’s:

 • Don’t let’s
 • Let’s not – được sử dụng phổ biến hơn

Ví dụ:

 • Let’s not argue about money. We can share the costs.

(Chúng ta không tranh cãi về tiền. Chúng ta có thể chia sẻ chi phí.)

 • Don’t let’s throw away these books. We can sell them.

(Đừng vứt bỏ những cuốn sách này. Chúng ta có thể bán chúng)

Một số thành ngữ hoặc cụm từ đi với let’s:

 • Let’s hope: hãy cầu nguyện, hi vọng
 • Let’s say/ Let’s suppose: cứ cho rằng, giả sử rằng

4. Bài tập với cấu trúc let

Viết lại câu với let’s sao cho nghĩa không đổi

Shall we go to the zoo?

=> Let’s ………………………………… !

Why don’t we sing a song?

=> Let’s …………………………………. ?

How about going to the park?

=> Let’s ………………………………… ?

Why don’t you call him ?

=> Let’s ……………………………….. ?

Shall we come to the party?

=> Let’s ………………………………… ?

Shall we make it together?

=> Let’s………………………………..?

What about reading books ?

=> Let’s ………………………………..?

Why don’t we go skipping?

=> Let’s ……………………………..?

How about learning English?

=> Let’s……………………………..?

Let’s take a picture !

=> Why……………………………… ?

Đáp án:

1. Let’s go to the zoo!

2. Let’s sing a song !

3. Let’s go to the park?

4. Let’s call him?

5. Let’s come to the party?

6. Let’s make it together!

7. Let’s read books!

8. Let’s go skipping?

9. Let’s learn English?

10. Let’s take a picture?

Riviewer mong rằng bài viết Nắm vững cấu trúc Let, Lets và Let’s trong tiếng Anh sẽ giúp các bạn bổ trợ thêm một phần kiến thức tiếng Anh cho mình. Chúc các bạn học tập tốt.

Chúng tôi rất vui khi nhận được đánh giá của bạn

Viết Đánh Giá

RiViewer
Logo
Enable registration in settings - general
So Sánh Sản Phẩm
 • Total (0)
So Sánh
0