Cách Dùng Either Và Neither Cực Chính Xác Trong Tiếng Anh

Cách Dùng Either Và Neither Trong Tiếng Anh

Cùng thể hiện sự phủ định nhưng cách sử dụng either và neither lại có sự khác biệt rõ ràng. Học ngữ pháp tiếng Anh chắc chắn phải phân biệt rạch ròi được điều này. Để giúp bạn hiểu rõ hơn cách dùng either neither hãy cùng RiViewer tham khảo các hướng dẫn dưới đây nhé.

1. Định nghĩa cấu trúc

Muốn biết cách sử dụng either và neither, đầu tiên bạn phải hiểu được ý nghĩa của từng dạng.

Được xem như là dạng phủ định của “both” và kết hợp với một động từ số ít ở dạng khẳng định, “Neither” có 2 vị trí thường gặp:

– Đứng sau từ nối giữa 2 vế câu, sau đó đến trợ động từ và động từ chính. Lưu ý, trợ động từ đứng sau neither ở dạng khẳng định.

Ví dụ: I don’t drink enough water, and neither do you. (Tôi không uống đủ nước và bạn cũng vậy).

– Đứng ở đầu câu và vị trí trong câu sẽ bị thay đổi thành “Neither + trợ động từ + S”.

Ví dụ: Neither student prepared for the final exams (Không một học sinh nào chuẩn bị trước cho bài kiểm tra cuối kì).

Được dùng với động từ ở dạng số ít, dạng khẳng định và thường áp dụng cho dạng câu hỏi và câu phủ định, “Either” thường đứng ở cuối câu và not either tương đương với neither.

Ví dụ: Jack doesn’t study there, and Laura doesn’t either. (Jack không học ở đây và Laura cũng như vậy).

Cách Dùng Either Và Neither Trong Tiếng Anh

Như vậy, về cách sử dụng either và neither theo mặt ngữ nghĩa là khá tương đồng nhau. Điểm khác biệt dễ nhận biết chính là cách sử dụng trợ động từ theo neither ở thể khẳng định, theo either là phủ định. Nhìn chung cách sử dụng “Either” và “Neither” trong câu được vận dụng linh hoạt tùy từng ngữ cảnh và nội dung muốn truyền tải. Với “Either” vị trí sẽ thường đứng cuối câu, phía sau trợ động từ dạng phủ định như do not/does not/did not. Còn “Neither” sẽ đứng sau trợ từ nối 2 vế trong câu (thường dùng trợ từ “and”), sau đó dùng trợ động từ dạng khẳng định như do/does/did bởi bản thân “Neither” đã mang nghĩa phủ định và cuối cùng là các động từ chính.

2. Cách sử dụng either và neither trong tiếng Anh

Như đã tìm hiểu sơ bộ ở trên, chúng ta cùng đi vào chi tiết cách sử dụng either và neither dưới đây.

2.1. Cách dùng “neither”

Có 4 cách dùng neither, cụ thể

– Neither + Danh từ số ít: trong cấu trúc này, “neither” đóng vai trò là một từ xác định trước danh từ số ít.

Ví dụ: Neither student do homework. (Không một học sinh nào làm bài tập về nhà.)

– Neither of + từ xác định + danh từ số nhiều: khi neither đi cùng với of thì cấu trúc này sẽ đứng trước các từ xác định như: a, an, the, my, his, her, our, their, this, that,… và danh từ số nhiều.

Ví dụ: Neither of students wanted to fail in this exams. (Không một học sinh nào muốn rớt kì kiểm tra này.)

– Neither of + đại từ tân ngữ: cấu trúc này thì động từ sẽ để ở dạng số ít. Tuy nhiên có 3 đại từ mà chủ từ của nó ở dạng số nhiều đó là: you, us và them.

Ví dụ: Neither of us want to lose this football match. (Không ai trong chúng ta muốn thua trong trận bóng đá này.)

– Dùng “Neither” trong câu trả lời ngắn: khi một người nói phủ định một điều gì và bạn đồng ý với họ thì lúc hãy dùng neither để trả lời.

Ví dụ 1:

A: I don’t want to play that game. It’s boring. (A: Tôi không muốn chơi game đó. Nó chán lắm.)

B: Neither do I. (B: Tôi cũng vậy).

A: I have never read this book before. (A: Tôi chưa bao giờ đọc quyển sách này).

B: Neither have I. (B: Tôi cũng thế).

Ví dụ 2:

A: You think white T-shirt and pink T- shirt is suit me? (A: Bạn nghĩ áo thun trắng hay áo thun hồng thì hợp với tôi?).

B: Neither (Không cái nào cả).

2.2. Cách dùng “either”

Trường hợp của either có đến 6 tình huống.

– Either + Danh từ số ít: cấu trúc được sử dụng như một từ xác định trước danh từ số ít.

Ví dụ: I don’t like eating seafood so I don’t want to go to either restaurant. (Tôi không thích ăn hải sản do đó tôi cũng không muốn đến một nhà hàng hải sản nào cả.)

– Either of + từ xác định + danh từ số nhiều

Ví dụ: Either of the players will win this football match. (Một trong hai đối thủ sẽ thắng trận bóng này).

– Either of + đại từ tân ngữ

Ví dụ: Do either of you have a pen I can borrow? (Có ai trong mọi người có bút cho tôi mượn được không?).

– “Either” khi được sử dụng độc lập trong câu thì nó nghĩa là người nói không quan tâm đến sự lựa chọn và đôi khi nó còn đi với từ “one”.

Ví dụ:

A: What kind music do you often listen to? Pop music or country music? (A: Bạn thích nghe loại nhạc nào? Nhạc pop hay nhạc đồng quê? )

B: Either/ Either one. (B: Cái nào cũng được)

– Dùng “Either” trong câu trả lời ngắn: nếu too” và “also” được dùng trong câu khẳng định ý chỉ sự đồng ý với điều người nói đề cập thì either cũng tương tự, chỉ khác là được dùng trong câu mang ý phủ định.

Ví dụ:

A: I am not upset with his failure. (A: Tôi không thất vọng với thất bại của anh ấy.)

B: I am not either. (B: Tôi cũng không.)

– Dùng “Either” thay thế cho “Neither”: either + động từ thể phủ định có thể thay thế cho neither + động từ thể khẳng định.

Ex: I am neither lazy nor strict.

-> I am not either lazy or strict. (Tôi vừa không lười vừa không khó tính.)

Cách sử dụng either và neither trong tiếng Anh có nhiều nét giống nhau, vì vậy, bạn cần nắm chắc từng cấu trúc và biết cách phân biệt được chúng. Ở đây chúng ta chú ý vào 2 điểm chính

– Nếu “either” kết hợp trợ động từ thể phủ định (do not/does not/did not) thì “neither” kết hợp với động từ thể khẳng định (do/does/did). Bạn để ý sẽ thấy “neither” đã có “n” đứng trước (n được viết tắt từ not) do đó phải kết hợp với trợ động từ thể khẳng định.

– “Either” nằm cuối của câu và sau trợ động từ thể phủ định, trong khi đó “Neither” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu (thường là “and”), sau đó là trợ động từ và động từ chính. Thêm vào đó, “Neither” cũng được dùng để rút gọn câu trả lời với nghĩa “cũng không”.

3. Cấu trúc either or và neither nor

Cách sử dụng either và neither còn được mở rộng với cấu trúc either or và cấu trúc neither nor. Cách sử dụng either or là gì và neither nor không chỉ ứng dụng trong lý thuyết ngữ pháp mà còn được dùng nhiều cả trong giao tiếp tiếng Anh hằng ngày.

Cấu trúc chung: Either/neither + danh từ + or/nor + danh từ số ít/nhiều + động từ số ít/nhiều…

+ Đối với cấu trúc này thì động từ phải chia theo danh từ sau “or” hoặc “nor”. Nếu danh từ số ít thì động từ chia ở ngôi thứ ba số ít và ngược lại.

+ Trong trường hợp “or” hoặc “nor” xuất hiện một mình trong câu không có “either” hoặc “neither” thì căn cứ theo danh từ theo sau nó để chia động từ.

Ví dụ: – Either/Neither Laura or/nor her classmates are going to visit London this summer. (Mùa hè này, Laura và bạn cùng lớp không dự định đi đến London).

Cách sử dụng either or và neither nor có thể cụ thể theo từng cấu trúc như sau:

– “Either…or” dùng để chỉ khả năng có thể xảy ra đối với một trong số hai đối tượng được đề cập tới.

Cấu trúc: Either + danh từ/đại từ + or + danh từ/đại từ

Ví dụ: Either Laura or Mark will be the winner. (Hoặc Laura hoặc Mark sẽ là người chiến thắng.)
Lưu ý: trường hợp cụm “Not…either…or”dùng để phủ định cả 2 khả năng trong câu.

Ví dụ: I don’t think either Laura or Mark will be the winner. (Tôi không nghĩ hoặc Laura hay Mark sẽ là người chiến thắng.)
– “Neither…nor” mang ý nghĩa “không…cũng không…” chỉ sự phủ định cho cả 2 sự vật, người được nhắc tới.

Cấu trúc: Neither + danh từ/đại từ + nor + danh từ/đại từ

Trong đó, cụm “Neither…nor” tương đồng với “Not…either…or” ở lưu ý trên.

Ví dụ: Neither John nor Laura will be the winner. (Cả John và laura sẽ không là người chiến thắng).

4. Bài tập ứng dụng cách sử dụng either và neither

Với những hiểu biết về cách sử dụng either và neither kể trên, một số bài tập either or neither nor, either – neither dưới đây sẽ là giải pháp tốt nhất giúp bạn củng cố kiến thức

 1. Neither Laura nor her classmates … going to the park today.
 2. is B. are C. were
 3. … I or my mother am a doctor.
 4. Neither B. Either C. Not
 5. He doesn’t go picnic this weekend and they don’t, …
 6. too B. neither C. either
 7. Jane should prepare for the exams and … should you.
 8. either B. neither C. so
 9. I don’t like listening to music, …
 10. either B. too C. neither

Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi bài viết, RiViewer chúc bạn học tập thành công!

 

Chúng tôi rất vui khi nhận được đánh giá của bạn

Viết Đánh Giá

RiViewer
Logo
Enable registration in settings - general
So Sánh Sản Phẩm
 • Total (0)
So Sánh
0