Như vậy, RiViewer đã giới thiệu về cách đọc, viết ngày tháng năm trong tiếng Anh, các bạn còn thắc mắc gì có thể cmt bên dưới nhé!